POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVE SYSTÉMY (PZTS)

  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), které byly dříve označovány pod pojmem Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), jsou komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a případně jiných škod.

Zabezpečovací systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládacích klávesnic (klávesové,dotykové,LCD) pro aktivaci , deaktivaci a programování systému, z vnitřních či venkovních (drátových i bezdrátových) detektorů (infrapasivních,ultrazvukovích,akustických či kombinovaných) a z komunikátoru ,GSM brány případně vysílače které uvědomí uživatele o narušení objektu případně provede přenos na pultem centralizované ochrany (PCO)+sirény.

Zabezpečovací systém může být instalován buď jako samostatně nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace – např. přístupového systému (vstupy přes čtečku na kartu, čip, otisk prstu apod.), perimetrického obvodového zabezpečení (IR-infrazávory) či kamerového systému (CCTV). Objekt vybavený zabezpečovacím systémem může být napojen na Pult centralizované ochrany (PCO) s trvalou obsluhou (ostraha objektu, Policie, hlídací bezpečnostní agentura).

Do zabezpečovacího systému je také možné integrovat elektronické požární hlásiče, detektory úniku plynu, záplavové detektory, otřesové detektory a další detekční prvky, které jsou schopny identifikovat možný vznik požáru či havárie a včasně tak informovat obsluhu o vzniku takové události. Výrazně se tak eliminují možné škody na majetku, zdraví či dokonce životech osob.

Pro zabezpečení objektů, jako například obchody, provozovny,rodinné domy,kanceláře,sklady apod. využíváme dle počtu požadovaných detektorů různé řady systémů EZS výrobce Paradox Security Systems, nejčastěji řadu DIGIPLEX EVO.

V objektech, kde není možné instalovat kabelové rozvody (již hotové novostavby, památkové objekty, kostely apod.), instalujeme bezdrátové zabezpečovací systémy.

 
   © 2009-2022 Elektroservis Broumov - Lubomír Pohl, Hesseliova 329, 550 01 Broumov