BEZPEČNOST PRÁCE (BOZP)

  Každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo jen malý živnostník či OSVČ, mají v oblasti bezpečnosti a ochrany práce dle zákona své povinnosti.

Nabízím služby v rozsahu současné legislativy a požadavků státních kontrolních orgánů př. Oblastního inspektorátu práce 262/2006 Sb. Zákoník práce, 309/2006 Sb. Prevence rizik.
 • Periodické školení zaměstnanců v BOZP prezenčně.
 • Školení řidičů referentů,školení první pomoci.
 • Audit bezpečnosti práce ve firmě.
 • V rámci pravidelných prověrek pracovišť upozorňuji na závady, navrhuji řešení, zpracovávám dokumenty BOZP apod. Zajišťuji poradenskou činnost. Sestavení dokumentů na míru zařízení a jejich praktická účinnost.
 • Aktualizace stávající dokumentace ve společnosti a uvedení systému BOZP do souladu s českou legislativou.
 • Zpracování chybějící dokumentace BOZP, její přehledné uspořádání do šanonu, poskytnutí všech důležitých informací zaměstnavateli.
 • Kategorizace prací.
 • Poskytování první pomoci.
 • Kontroly BOZP ,soustavné, pravidelné, namátkové, mimořádné kontroly.
 • Kontroly strojů a zařízení.
 • Povinnosti při vzniku pracovních úrazů.
 • Zastupování při pravidelných kontrolách OIP.
 • Aktuální školení nových zaměstnanců dle domluvy stávajících dle plánů školení.

Servis BOZP a PO
Věra Sedláčková
Email: bozp@ozopo.eu
Tel: +420 733 542 635


 
   © 2009-2022 Elektroservis Broumov - Lubomír Pohl, Hesseliova 329, 550 01 Broumov