EVAKUAČNÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS (ER, MR)

  Evakuační rozhlas (ER) a systémy místního rozhlasu (MR) jsou převážně používány pro zajištění bezpečné evakuace a k profesionálnímu ozvučení objektů a prostor, kde se nachází větší množství osob. Jedná se zejména o administrativní budovy, hotely, výrobní areály, sportovní haly, stadiony, letiště, nádraží atd.. Jejich hlavním úkolem je v návaznosti na ostatní zabezpečovací systémy zejména pak na systém elektrické požární signalizace (EPS) a elektronický zabezpečovací systém (EZS) dostatečně hlasitě a srozumitelně informovat osoby o vzniklém nebezpečí, ale také je informovat o způsobu jejich dalšího chování a zabránit tak potenciálně vzniklé panice.

Nabízíme dodávku evakuačního i místního rozhlasu, dodávky a montáže až po měření srozumitelnosti a vyhotovení všech potřebných revizí a protokolů.

Pro evakuační rozhlas a ozvučení objektů vybíráme z produktů s vynikajícími technickými parametry, velkou odolností, dlouhou životností, spolehlivostí a jednoduchou obsluhou. Naše společnost instaluje zejména systémy VARIODYN D1, TOA, BOSCH, DYNACORD a další, v závislosti na konkrétních požadavcích.

 
   © 2009-2022 Elektroservis Broumov - Lubomír Pohl, Hesseliova 329, 550 01 Broumov