DATOVÉ SÍTĚ

  Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je v současné době základním komunikačním prostředím pro přenos dat, hlasu, audio a videosignálu apod.

Strukturovaná kabeláž – STR (někdy také nazývána Strukturovaný kabelážní systém – SKS) je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Jedná se o univerzální systém, který podporuje přenos digitálních i analogových signálů.

Rozvody sítě tvoří datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a případně optické kabely. Mezi největší výhody strukturované kabeláže patří široké spektrum podporovaných aplikací, vysoká přenosová rychlost, spolehlivost, dlouhodobá systémová záruka a životnost.

V odvětví strukturovaných kabeláží nabízíme komplexní služby formou „na klíč“. Vypracujeme projektovou dokumentaci, zajistíme dodávku materiálu, provedeme kompletní montáž metalických i optických rozvodů a prvků strukturované kabeláže. Následně provedeme certifikované měření v dané kategorii a vyhotovíme měřící protokoly.

Měření výkonových parametrů má pro správnou funkčnost strukturované kabeláže zásadní význam. Certifikační měřicí přístroje dokáží určit, zda jsou u nainstalovaných komponent splněny všechny požadavky definované v mezinárodních standardech.

V případě požadavku zajistíme také dodávku aktivních datových prvků, jakou jsou např. Switche, servery, klientské PC stanice, software apod.

Optické sítě

V optické síti se informace šíří z jednoho místa do druhého pomocí světla ve skleněném vlákně. Přenášeným signálem mohou být data, obraz, hlas, atd.. Optická vlákna mají daleko větší možnosti přenosu dat, než je tomu u metalické kabeláže. Na rozdíl od ní mají optická vlákna větší šířku pásma a přenos dat na větší vzdálenosti za kratší dobu než je tomu u metalické kabeláže.

Dnes se již stává standardem používání optických sítí nejen v průmyslu, ale i v domácnostech (sledování televize, rychlé připojení k internetu apod.).

Optická kabeláž je optimální nejen pro propojení např. počítačových sítí, telefonních ústředen, kabelové televize, ale nyní se již běžně používá např. pro zabezpečovací, kamerové a další bezpečnostní systémy.

Mezi hlavní výhody optických vláken patří vysoká životnost, odolnost vůči elektrickému a magnetickému rušení, vysoká přenosová kapacita a v dnešní době téměř cenově srovnatelné podmínky s metalickou kabeláží.

 
   © 2009-2022 Elektroservis Broumov - Lubomír Pohl, Hesseliova 329, 550 01 Broumov