POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)

  Každý podnikatel, ať už právnická osoba nebo jen malý živnostník či OSVČ, mají v oblasti požární ochrany dle zákona své povinnosti.

Zákon o požární ochraně ukládá, že podnikatel je povinen zařadit pracoviště do jedné ze tří rizikových kategorií, a to podle míry požárního nebezpečí. Toto zařazení provádí odborně způsobilá osoba (OZO) pro oblast požární ochrany (PO).

Nabízím služby požární ochrany splňující požadavky kontroly státního požárního dozoru dle zákona 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně.

 • Zpracování dokumentace o začlenění do kategorie činností podle požárního nebezpečí
 • Kontrola aktuálního stavu dokumentace PO, únikových východů a bezpečnostních značek.
 • Organizační směrnice pro zabezpečení požární ochrany
 • Požární řád
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, prezenční listina/osvědčení.
 • Tematický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany, prezenční listina, jmenování
 • Přehled věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)
 • Kontrola pracoviště a jeho vybavení hasicími přístroji, zda jsou prováděny revize el.energie, plynu, kontroly komínů apod..
 • Kontroly vyhrazených zařízení jejich revize, údržby.
 • Zastupování při pravidelných kontrolách SPD HZS, a při provozních zkouškách.
 • Aktuální školení nových zaměstnanců dle domluvy stávajících dle plánů školení.
 • Revize VTZ. Lze zajistit.

Servis BOZP a PO
Věra Sedláčková
Email: bozp@ozopo.eu
Tel: +420 733 542 635


 
   © 2009-2022 Elektroservis Broumov - Lubomír Pohl, Hesseliova 329, 550 01 Broumov